سخن نخست

مطالعه و بررسی زندگی بزرگان و عالمان جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم یک ضرورت است. از این رو بر هر فردی که می‌خواهد مدارج کمال انسانی را بپیماید، لازم است که با زندگی بزرگان جامعۀ خویش آشنا شود. زیرا عالمان همان وارثان انبیا و صلحا هستند و این یکی از عوامل مهمی است که سبب رشد فضایل و پرورش مفاهیم انسانی در یک جامعه می‌گردد.

نقش آفرینی و الگو بودن بزرگان و اندیشمندان اسلامی در تربیت انسان‌ها و لزوم پیروی مردم از راه و رسم زندگی، اخلاق و کردار آنها چنان تاثیرگذار است که تمام صاحب نظران بر آن تأکید داشته‌اند.

در قرآن کریم نیز در چند آیه به این نکته اشاره شده است:

لقد کان فی قصصهم عبرۀ.[1]

قطعاً در سرگذشت آنان روشنگری و عبرت است.

بنابراین مطالعۀ شرح حال و سرگذشت بزرگان و آشنایی با افکار، عقاید و راه و روش زندگی آنان، ضمن فایدۀ اجتماعی که برای جامعه دارد، می‌تواند خدمت کوچکی باشد که به پیشگاه آنان تقدیم گردد.

در طول تاریخ، خیل عظیمی از بزرگان و علما بوده‌اند که در راه خدمت به دین و اجتماع عمر شریفشان را سپری کرده‌اند، که خوشبختانه در جهت معرفی این بزرگان کم و بیش کارهای خوبی انجام شده است؛ ولی نکته مهمی که در این میان بوده، این است که بیشتر مواقع این شرح حال‌ها پس از افول فروغ انوار این بزرگان بوده است.

ولیکن ما در این مجال بر این مجدّ شدیم که یکی از چهره‌های برجسته دینی و علمی معاصر، حضرت آیة اللّه یعقوب جعفری (دامت برکاته) را که عمری در راه خدمت به جامعه اسلامی کوشیده‌اند و خود از استوانه‌های عظیم حوزۀ علمیۀ به حساب می‌آیند، در حین فروغ انوار حیات پرفیضشان به دوستداران کمال و جوانان دیندار معرفی کنیم، باشد که بتوانیم از این منبع پر نور هر چه بیشتر کسب فیض بنماییم.

لذا آنچه پیش روی اهل فضل و کمال قرار دارد، نگاهی کوتاه به زندگی و آثار آن دانشمند محترم است که به بهانه زادروز پربرکتشان (11 بهمن ماه 1325 هجری شمسی) آماده شده و قرار بر انتشار زودتر آن را داشتیم که با همزمانی با انجام عمل قلب نازنین استاد که به توصیه پزشکان باید هرچه زودتر انجام می شد و به حمدالله در بهمن 1395 با موفقیت تمام این عملیات پزشکی که عمل بسیار مهم و سختی بود انجام پذیرفت، ما مجبور به موکول شدن زمان چاپ کتاب به امسال شدیم و سعی کردیم که در این مجموعه، به طور اجمال خصوصیات و توضیحات لازمه در طول زندگی پربرکت ایشان را بیان کرده و ابعاد مختلف  نیم قرن تجربه و تلاش استاد را در حوزه دینی و علمی، بررسی نماییم.

 

واحد پژوهش گروه توسعه نشر

 

[1]. سورۀ یوسف، آیۀ 111.