شعری از یکی از خوانندگان این تفسیر

یکی از خوانندگان تفسیر کوثر، از تهران با امضاى «كوثر دوست» كه لابد امضاى مستعارى است، ضمن تشویق مؤلف، دو بیت شعر فرستاده كه در زیر مى‏ آوریم:

 

به دریاى معانى جستجو كن درّ و گوهر را   منوّر كن به نور علم و دانش جان و پیكر را
حضورى گر همى ‏خواهى تو در خلوتگه قرآن   بیا همراه ما باش و بخوان تفسیر كوثر را