سروده «جاویدان شدم» استاد یعقوب جعفری

ابیاتی که در پی می‌آید از آخرین اشعار استاد است که پس از انتشار جلد دهم تفسیر کوثر که در پاییز 1395 منتشر شد، سروده‌اند. این شعر با عنوان «جاودان شدم»، ناظر به تألیف تفسیر کوثر است که در آن به سیر تکامل فردی و نتیجه زندگی خود اشاره کرده و از تفسیر کوثر به عنوان یادگار عمر خویش نام می‌برد.

جاودان شدم

چون در سرای عالم هستی عیان شدم رَستم ز قید و بند قفس، جسم و جان شدم
طفلی صغیر بودم و از معرفت تهی با لطف حق به سوی حقیقت روان شدم
یک چند کودکانه به بازی گذشت عمر یک چند قد کشیدم و تا نوجوان شدم
تقدیر من رقم زده شد کز همان زمان سرباز آستان امام زمان شدم
رفتم به شوق در پی طلاب مدرسه تا ریزه خوار سفره آن مهربان شدم
بسیار رنج بردم و تا گنج یافتم در پرتو عنایت حق نکته دان شدم
خواستم شوم مفسر قرآن و هم فقیه منت خدای را که هم این و هم آن شدم
گرچه نوشته‌های زیادی نوشته ام وز رنج و زحمتی که کشیدم به جان شدم،
تفسیر کوثر است مرا یادگار عمر دانم که با نگارش آن جاودان شدم
خواهم که عمر من گذرد در مسیر علم «هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم»

قم – 12 دی ماه 1395