«عمل به وظیفۀ انسانی» مهم‌ترین درس عاشورا

خبرگزاری مهر: «عمل به وظیفۀ انسانی» مهم‌ترین درس عاشورا

شأن مراسم سیدالشهداء حفظ شود.

نویسنده و مفسر قرآن کریم با تأکید بر ضرورت حفظ شأن مراسم سیدالشهداء و برخورد با کسانی که نسبت به این مهم بی توجه هستند، یادآور شد: مهم‌ترین درس عاشورا ایستادگی در برابر ظلم و عمل به وظیفۀ انسانی است.

حجة‌الاسلام یعقوب جعفری نیا نویسنده و مفسر قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ماه محرم یادآور خاطرات حضرت امام حسین(ع) و عاشورا است که درس‌های مهم و حیاتی برای بشر عموماً و پیروان امام حسین(ع) خصوصاً به همراه دارد، اظهار داشت: عمده‌ترین این درس‌ها مقاومت در برابر ظلم است و اینکه هر انسانی موظف است به وظیفه‌ای که دارد، عمل کند.

وی با بیان اینکه عمل کردن به وظیفه هدف محسوب می‌شود، چه شخص پیروز شود و چه نشود، تصریح کرد: تشخیص وظیفه مهم است. عمل به وظیفه هدف است، خود این کار می‌تواند مقصد باشد. در طول تاریخ در فرهنگ شیعه محرم و عاشورا زمینۀ بسیار مناسبی برای مبارزه با ظلم و ستم و برای بازنگری اعمال شیعه به وجود آورده است.

حجة‌الاسلام یعقوب جعفری نیا با اشاره به اینکه احساسات و عاطفۀ شیعه در ماه محرم تحریک می‌شود که خود آثار و برکات تربیتی فروانی دارد، یادآور شد: بر اساس فضای معنوی محرم، شیعه با امام حسین و عاشورا بیشتر مأنوس می‌شود که خود سازنده است و تأثیرات مطلوبی دارد و باعث می‌شود که خود را از گناه دور و به دیگران کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه اخیراً غلوها و سخنان بی موردی در مداحی‌ها رسوخ کرده که قطعاً امام حسین(ع) از آنها راضی نیست، افزود: اگرچه این افراد معتقدند که عشق درونی خود را ظاهر می‌کنند، اما عشق امام حسین عشق به موجود مقدسی است و عشق زمینی نیست. پس باید شرایط و آداب خاص خود را داشته باشد و نباید مطالب وهن بر زبان آورده شود.

جعفری نیا گفت: خواندن روضه و مداحی کار مطلوب و مقدسی است، به شرط اینکه ویژگی‌های خاص آن رعایت شود. به کسانی که شأن مراسم سیدالشهداء را نگه نمی‌دارند باید تذکر داد نه به صورت تند که منجر به تحریک آنها شود و مقاومت کنند بلکه تذکرات باید مؤدبانه، آگاهی دهنده و روشنگرانه باشد، چرا که برخوردهای تند باعث می‌شود شخص بیشتر به سمت و سوی خرافات کشیده شود.