تأثیر گناه در بینش انسان

خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا): تأثیر گناه در بینش انسان

مقاله «تأثیر گناه در بینش انسان»، نوشتۀ یعقوب جعفری، در آخرین شمارۀ «مکتب اسلام» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، در بخش مقدمه آمده است: ارتکاب گناه، آن هم به صورتی که گناه و ستمگری برای انسان هدف باشد و برای رسیدن به آن شتاب کند و بکوشد، پرده‌های ضخیمی بر درک و فهم انسان می‌کشد و انسان را از درک حقایق و داشتن بصیرت محروم می‌سازد. درچنین حالتی است که سخن حق حتی اگر از زبان پیامبر هم باشد، در او اثر نمی‌کند و چشم و گوش و قلب او از دیدن و شنیدن و فهم حق ناتوان می‌شود.

در ادامه می‌خوانیم: بسیاری از کافرانی که عناد با حق نداشتند و در جستجوی حق بودند، با کفر پیش پیامبر اسلام آمدند، ولی با ایمان بیرون رفتند و سخنان روشنگرانۀ پیامبر(ص) در آنها اثر کرد. اصولاً هر انسانی که فطرت سالمی داشته باشد و در اثر گناه و معصیت پرده‌ای بر فکر و خرد خود نکشد، در مقابل سخن حق تسلیم می‌شود و بر باطل اصرار نمی‌کند.

نویسنده بر این اعتقاد است که در هر جامعه‌ای دانشمندان و آگاهان و روشنفکران وظیفه دارند که در مقابل انحراف قیام کنند و افکار عمومی را به مسیر درستی سوق دهند و با فساد و کجی مبارزه کنند و این همان امر به معروف و نهی از منکر است که در اسلام به عنوان دو اصل شناخته شده است.

در بخشی از این مقاله نگاشته شده است: اینکه خداوند بر دل‌های کسی مهر می‌زند و یا بر آن پوشش و پرده‌ای قرار می‌دهد و در نتیجه آنها از فهم آیات الهی ناتوان می‌شوند، در چندین آیه از قرآن مجید آمده است و منظور از آن این است که چنین افرادی در اثر انتخاب راه غلط و عناد و ستیز با حق، آنچنان در مسیر گمراهی پیش می‌روند که پوشش‌ها و پرده‌هایی در جلو بینش آنها قرار می‌گیرد.