نباید به قرائت قرآن اکتفا کرد، زمینه فراگیری مفاهیم قرآنی ارتقا یابد

خبرگزاری مهر – گروه دین و اندیشه: نباید به قرائت قرآن اکتفا کرد، زمینه فراگیری مفاهیم قرآنی ارتقا یابد

حجةالاسلام جعفری نیا با تأکید بر اینکه توجه به ترجمه‌ها و تفاسیر قرآنی می‌تواند راهکاری برای ارتقای معرفت قرآنی باشد، گفت: از سوی دیگر رسانه‌ها و منبرها باید در جامعه عطش فراگیری مفاهیم قرآنی را ایجاد کنند.

حجةالاسلام یعقوب جعفری نیا مفسر و پژوهشگر قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقای معرفت قرآنی به معنای آشنا شدن با معارف بلند قرآن نیازمند خواستن و پیگیری انسان است که به عنوان اولین راهکار و شرط مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: متأسفانه در جامعه ما حتی آنهایی که با قرآن انس دارند و در فضای قرآن زندگی می‌کنند، بیشتر مسائل ظاهری چون قرائت قرآن با صدای خوب، تجوید و جلوه‌های تصویر و خط خوب خود را مشغول کرده‌اند، این موارد منفی نیست، اما مسئله مهم این است که نباید تنها بر آنها متمرکز شد.

این مفسر و پژوهشگر قرآنی توجه صرف به ظواهر و عدم توجه به ظواهر را به نوعی حجاب تعبیر کرد و گفت: این عوامل بستری برای دور شدن اشخاص از قرآن و حتی فضای قرآن را فراهم می‌کند و برای پرهیز از ایجاد چنین فضایی افراد باید از قانع کردن خود به ظواهر پرهیز کنند.

حجة‌الاسلام جعفری نیا خواست توفیق از خداوند را دومین راهکار در ارتقای معرفت قرآنی افراد در جامعه دانست و گفت: باز هم صرف دعا کردن و خواستن در این زمینه کفایت نمی‌کند.

یعقوب جعفری نیا به عنوان یک مفسر مطالعه تفسیرها و ترجمه‌ها را نیز از جمله راه‌های ارتقاء معرفت قرآنی عنوان کرد و گفت: جامعه نیز اثر پذیر از فعالیت‌های رسانه‌ها است و می‌توان از طریق رسانه‌ها و حتی منبر‌ها به ویژه در ماه مبارک رمضان معرفت قرآنی ارتقا یابد.

وی در ادامه ارتقای معرفت قرآنی در جامعه را مستلزم ایجاد نوعی عطش نسبت به معارف قرآنی دانست.