استفاده علمی از آیات قرآن نیازمند به کارگیری نهایت احتیاط است

خبرگزاری بین المللی قرآنی ایران(ایکنا): استفاده علمی از آیات قرآن نیازمند به کارگیری نهایت احتیاط است

آیةاللّه یعقوب جعفری در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) گفت: در آیات قرآن کریم گاه اشاراتی به علوم شده و همین اشارات نیز در خدمت اهداف تربیتی قرار می‌گیرد و البته اشاراتی به اکتشافات اخیر دارد.

صاحب تفسیر کوثر گفت: برخی این نوع استفاده از قرآن که بخواهیم یافته‌های علمی را بر آیات تطبیق دهیم، حرام می‌دانند، البته می‌توان در برخی موارد حمل کرد آن هم به شرط اینکه اول موضوع علمی مسئله‌ای کاملا یقینی باشد و دلالت آیه هم بر آن موضوع علمی کاملا شفاف و قطعی باشد؛ وگرنه با صرف احتمال علمی و احتمال برداشت از آیه نمی‌توان این دو را بر یکدیگر تطیبق کرد.

جعفری با بیان اینکه نباید چیزی را با زور بر قرآن تحمیل کرد، گفت: کاری که طنطاوی کرده، ناشایست است و اصلا لزومی ندارد ما بخواهیم هر مسئله علمی را به قرآن تحمیل کنیم؛ چون قرآن در جایی که موضوعی علمی را هم عنوان می‌کند، با هدف تربیتی و هدایتی صورت داده است.

وی افزود: قرآن همان طور که کتاب علمی نیست، کتاب تاریخی هم نیست، اگرچه خبرهای تاریخی منطبق بر واقع و یقینی را بیان فرموده است.

وی ادامه داد: این روند را که رشته‌های تفسیری مختلف بدون احتیاط و حزم توسعه یابد، نمی‌پسندم، زیرا بسیاری از این موارد که در گرایشات تفسیری خاص مطرح می‌شود، هدف قرآن نبوده است و غایت هدف قرآن هدایت است.

جعفری در پاسخ به این سؤال که آیا رابطه علوم انسانی با قرآن هم مانند علوم دیگر است، ادامه داد: علوم انسانی به صورتی که امروز در غرب مطرح است، مورد پسند قرآن و منطبق بر آموزه‌های اسلامی نیست و ما معتقدیم که خود قرآن و اسلام برای خود مبانی در این زمینه دارند که مبانی علوم انسانی اسلامی در قرآن بیان شده است.