تقید زوجین به احكام اسلامی، مانعی در برابر رفتارهای اشتباه است

خبرگزاری قرآنی ایران(ایكنا) گره اجتماعی: تقید زوجین به احكام اسلامی، مانعی در برابر رفتارهای اشتباه است

گروه اجتماعی: آیة اللّه یعقوب جعفری وجود اعتقادات دینی در طرفین ازدواج را سبب پرهیز از یك سری رفتارهای اشتباه دانست و گفت: فردی كه به احكام و قوانین اسلامی پایبند باشد، از اذیت و آزار همسر خود اجتناب و مهرورزی به همسر را در رفتارهای خود لحاظ می‌كند.

آیةاللّه یعقوب جعفری، مفسر قرآن و از كارشناسان دینی در گفت وگو با خبرگزاری قرآنی ایران(ایكنا)، مهمترین معیار انتخاب همسر از دیدگاه اسلام را تقوا برشمرد و گفت: تقید به احكام اسلامی از جمله موارد مهمی است كه زوجین باید در انتخاب همسر مد نظر داشته باشند.

وی وجود اعتقادات دینی در طرفین ازدواج را سبب پرهیز از یك سری رفتارهای اشتباه دانست و گفت: فردی كه به احكام و قوانین اسلامی پایبند باشد، از اذیت و آزار همسر خود اجتناب و مهروزی به همسر را در رفتارهای خود لحاظ می‌كند، چرا كه در حال عمل به دستورات دین مبین اسلام است.

آیةاللّه یعقوب جعفری با بیان اینكه اسلام اشاره صریحی به وجود تفاوت سنی میان زن و مرد برای ازدواج نداشته است، اظهار كرد: ولی با توجه به اینكه بلوغ دختران در سن ۹ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی است خود اشاره به این موضوع دارد.

این كارشناس دینی به جایگاه مهریه به عنوان یكی از اركان ازدواج پرداخت و گفت: با وجود اینكه سقفی برای مهریه در اسلام در نظر گرفته نشده است، ولی شرط در نظر گرفتن قدرت پرداخت مهریه حتی در دراز مدت مورد تأكیده قرار گرفته است. وقتی مهریه سنگینی در ازدواج بر عهده مردی قرار داده شده كه توان پرداخت آن را ندارد، می‌توان گفت كه این ازدواج با مشكل روبرو است و صحیح نیست.

آیةاللّه یعقوب جعفری ضرورت وجود مهریه را مرتبط با نظام زنجیره‌ای خانواده در اسلام دانست و گفت: در نظام اسلامی مرد وظیفه تأمین مخارج خانواده را بر عهده دارد و برای حمایت از زن نفقه و مهریه زن بر عهده مرد است تا در مواقع لزوم زن بتواند از این پشتوانه مالی استفاده كند.

وی تعالیم اسلام را در بردارنده چگونگی رفتار زوجین با یكدیگر خواند و تصریح كرد: زن و شوهر در اسلام لباس یكدیگر و مایه آرامش و سكینه معرفی شده‌اند و رفتارهای انسانی به آنان آموزش داده شده است. حتی اسلام به بیان احكام زن و مرد در شرایطی كه به اذیت و آزاد یكدیگر پرداخته و سبب مشكل برای یكدیگر شده‌اند، نیز پرداخته است.