ورود به مبحث اختلاف قرائات در سطح عمومی موجب وهن می‌شود

خبرگزاری قرآنی ایران(ایكنا) – گروه فعالیت‌های قرآنی: ورود به مبحث اختلاف قرائات در سطح عمومی موجب وهن می‌شود

گروه فعالیت‌های قرآنی: ما نباید وارد مباحث اختلاف قرائات شویم زیرا موجب وهن می‌شود و نباید این مبحث در قالب كتاب و… بیان شود.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایكنا) شعبه قم، آیة اللّه یعقوب جعفری، صاحب تفسیر كوثر، شب گذشته دهم خردادماه در اولین نشست علمی بررسی تفسیر نمونه با بیان این مطلب گفت: مسئله اختلاف قرائات چه بخواهیم و نخواهیم در كتب علوم قرآنی مطرح و حقیقتی است كه گاهی تغییردهنده معنا و گاهی تغییردهنده آن نیست.

جعفری تصریح كرد: ما نباید وارد مباحث اختلاف قرائات شویم، زیرا موجب وهن می‌شود و نباید در قالب كتاب و… بیان شود.

وی ادامه داد: با مراجعه‌ای كه بنده كرده ام، درصد معتنابهی از این اختلاف قرائات مربوط به اختلاف لهجه‌ها است و مقاله‌ای هم در این باره نوشته ام.

آیةاللّه جعفری بیان كرد: بسیاری از اختلاف قرائات برای ابهام زدایی بوده است و شأن نزول‌ها هم همین طور است.

جعفری ادامه داد: پنج سال قبل یك نفر از سوریه به اوقاف ایران نامه داده بود كه قرآنی چاپ شود كه در كنار متن قرآن، اختلاف قرائت نیز بیاید كه من به شدت با آن مخالفت كردم.

وی اظهار كرد: این یك بحث علمی است و ما به آن اعتقادی نداریم و مربوط به اهل سنت است.