گزارش چهارم: نشست علمی امام صادق(ع) و گفتمان با ادیان و مذاهب

گزارش چهارم:

سایت جامعه المصطفی العالمیه

نشست علمی امام صادق(ع) و گفتمان با ادیان و مذاهب

 

گزارش چهارم: نشست علمی امام صادق(ع) و گفتمان با ادیان و مذاهبمعاونت پژوهش وگروه ادیان و مذاهب مدرسه عالی امام خمینی(ره)

 

انجمن ادیان و مذاهب حوزه علمیه قم

تاریخ برگزاری: 3/9/1384

 

سخنران: حجةالاسلام والمسلمین یعقوب جعفری

 

موضوع بحث:

شیوه‌های برخورد امام صادق(ع) با فرقه‌ها و مذاهب اسلامی و جریاناتی كه در عصر آن بزرگوار وجود داشت.

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم. همان طور كه عزیزان می‌دانند و آقای جوادی هم تشریح كردند، عصر امام صادق(ع) در میان عصرهای سایر ائمه ویژگی‌های خاصی دارد. مخصوصاً از نظر پیدایش و یا گسترش اندیشه‌های گوناگون اعتقادی و فقهی در میان مسلمانان.

گزارش چهارم: نشست علمی امام صادق(ع) و گفتمان با ادیان و مذاهبامام صادق(ع) در مقطعی زندگی می‌كردند كه با افكار و اندیشه‌های گوناگونی روبرو بودند كه از هر طرف به جامعه اسلامی هجوم آورده بود. امام(ع) با این جریانات و انحرافات فكری كه اساس اسلام را تهدید می‌كرد مبارزۀ سختی را در دو جبهه آغاز كردند

در جبهۀ اول مستقیماً با این انحرافات، رو در رو شدند و مبارزه كردند. در جبهۀ دوم مدرسه‌ای تأسیس كردند و در آن جا شاگردانی تربیت كردند تا آن شاگردان بتوانند در جامعۀ اسلامی پراكنده شوند و اسلام واقعی را به مردم معرفی كنند و از این مدرسۀ عظیم هم بعدها خیلی بهره برداری شد.

افرادی مثل هشام بن حكم، هشام بن سالم، مومن الطاق و دیگران مناظرات بسیاری انجام دادند

بعضی از جریانات فكری انحرافی كه امام مستقیماً با آن‌ها روبرو بود، خارج از تفكر شیعه بود و بعضی در داخل تفكر شیعی بود. در خارج از تفكر شیعی گروه‌هایی مانند معتزله، مرجئه و خوارج بودند.

توضیح:

در ادامه سخنرانی ایشان به تبیین و توضیح هر یک از تفکرات گروه‌های مربوطه پرداختند که به جهت اختصار در این مجموعه آورده نمی‌شود و خوانندگان گرامی جهت مطالعه بیشتر می‌توانند به سایت حضرت آیة اللّه جعفری مراجعه کنند.