گزارش دهم: ششمین مجمع عمومی انجمن قرآن پژوهی

گزارش دهم:

محل دارالقرآن علامه طباطبائی

ششمین مجمع عمومی انجمن قرآن پژوهی

 

در این جلسه ابتدا ریئس انجمن جناب حجةالاسلام و المسلمین آقای سید رضا مؤدب توضیحاتی در مورد فعالیت‌های انجمن قرآن پژوهی در دوسال گذشته خدمت حضرت آیة اللّه استاد دامت برکاته و اعضای انجمن ارائه دادند. سپس کلیپی از فعالیت‌های دوساله انجمن در حضور آیة‌اللّه استادی به نمایش گذاشته شد و در ادامه آیة اللّه استادی به ایراد سخنرانی در مورد اهمیت و جایگاه قرآن و انجمن قرآن پژوهی پرداخته و فرمودند « قرآن روی بی توقعی انبیاء خیلی تاکید نموده و همکنون یکی از آسیب‌هایی که در حوزه روز به روز گسترش پیدا می‌کند پر توقعی است چون کار ما کار انبیاء است باید هیچ توقعی در کار نباشد و برای قرآن فعالیت‌های زیادی داشته باشیم.

گزارش دهم: ششمین مجمع عمومی انجمن قرآن پژوهی

و سپس با اهدا هدیه از طرف آیة اللّه العظمی مکارم شیرازی از ده نفر از فعالان اعضای انجمن قرآن پژوهی تقدیر به عمل آمد.

پس از اینکه 59 عضو پیوسته انجمن 43 عضو در جلسه حاضر شدند رسميت جلسه اعلام و اعضاي هئیت رئیسه جلسه به شرح زیر انتخاب شدند:

1) آیة اللّه یعقوب جعفری – به عنوان رئیس جلسه

2) حجةالاسلام و المسلمین آقای محمد ابراهیم ایزد خواه – به عنوان منشی

3) حجةالاسلام و المسلمین آقای سید منذر حکیم ناظر اول انجمن قرآن پژوهی

4) حجةالاسلام و المسلمین آقای محمد حسین صادقی ناظر دوم انجمن قرآن پژوهی

5) حجةالاسلام و المسلمین آقای خليل اميری‌زاده ناظر دبيرخانه انجمن‌های علمی

 

این مجمع با عنوان ششمین مجمع عمومی انجمن قرآن پژوهی در ساعت30/18 روز چهارشنبه مورخ 9/11/92 در محل دارالقرآن علامه طباطبائی تشکیل شد.