گزارش یازدهم: اولین همایش دانش آموختگان مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن

گزارش یازدهم:

به گزارش خبرنگار شفقنا

اولین همایش دانش آموختگان مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن

 

نخستین همایش دانش آموختگان مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن در سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در سالن همایش پیامبر اعظم مدرسه امام کاظم(ع) برگزار شد و حجةالاسلام والمسلمین اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه سخنران افتتاحیه این همایش بود و آیة اللّه مکارم شیرازی هم سخنران اختتامیه این همایش بود.

گزارش یازدهم: اولین گزارش یازدهم: همایش دانش آموختگان مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن

در این همایش اخبار و مباحثی با موضوعات زیر توسط سخنرانان جلسه مطرح شد:

رسالت رسول خدا از آغاز خلقت جزو معارف الهی بوده است. بخشی از بالندگی فقه شیعه و اهل بیت(ع) در گرو بالندگی اصول و داد و ستد فقه و اصول است.

عضو گروه مولفان تفسیر نمونه خبر داد: تفسیر نمونه آیة اللّه مکارم شیرازی بازبینی می‌شود. و همچنین علوی مهر خبر داد: رشته‌های «قرآن و فقه» و «قرآن و ادیان» در المصطفی ایجاد می‌شوند. در اختتامیه همایش هم گزارش کمیسیون‌های چهارگانه دانش آموختگان مرکز تخصصی تفسیر ارائه شد.