مخمل سبز کلیبر و قلعه بابک

مخمل سبز کلیبر و قلعه بابک

در مراغه بودم، تلویزیون گزارشی از جنگل‌های کلیبر‌ می‌داد و آن را مخمل سبز ایران نامید، علاقمند شدم آنجا را ببینم. روز بعد خدمت امام جمعه محترم آیةالله پور محمدی بودم و صحبت از همین موضوع پیش آمد.

ایشان گفتند اگر مایلی سفری به کلیبر برویم. من اعلام آمادگی کردم و روز بعد با هم به کلیبر رفتیم و بر امام جمعه آنجا وارد شدیم ایشان دوستانی داشت که از ما پذیرایی کردند و با هم به طرف قلعه بابک رفتیم. مسیر کلیبر تا  آنجا جنگل‌های انبوه و پرپشت بود که واقعا‌ می‌شد به آنها مخمل سبز گفت. مقداری با ماشین و مقداری پیاده رفتیم تا به هر صورتی بود به قلعه بابک رسیدیم. بسیار شگفت‌انگیزبود.

بابک خرم دین یک سردار ایرانی بود که بر ضد مأمون و معتصم از خلفای عباسی قیام کرد و طبق معمول، خلیفه عباسی او را کافر و ضد اسلام خواند و این تهمتی است که دستگاه خلافت به همه مخالفانش‌ می‌زد. من درباره بابک و دین او تحقیق نکرده ام ولی عجالتا سخن مسعودی مورخ بزرگ شیعه را به یاد‌ می‌آورم که نام بابک را حسن یا حسین ذکر کرده است. احتمال اینکه او شیعه بوده و بر ضد خلفای جور قیام کرده بود، احتمال بعیدی نیست.

باید بگویم همانگونه که دستگاه خلافت او را کافر‌ می‌خواند، برخی از ملی گرایان افراطی هم او را بر دین زرتشت یا مزدک‌ می‌دانند که بسیار بعید به نظر می‌رسد.