کپی رایت

کپی رایت

در کشور ما حق کپی رایت به رسمیت شناخته نشده و ما به راحتی و به طور رایگان برنامه‌ها و نرم افزارهایی را که گاهی هم قیمت‌های بالایی دارند، در دستگاه خود نصب می‌کنیم. به نظر من، استفاده رایگان از نرم افزارهای داخلی که پدیدآورندگانشان برای آن رمزگذاری کرده‌اند و یا قفل سخت افزاری و نرم افزاری گذاشته‌اند و برنامه خود را می‌فروشند، حرام است و استفاده از ورژن‌های قبلی نرم افزارهای خارجی اشکالی ندارد ولی ورژن‌های جدید آنها خالی از شبهه نیست.

این نظیر سرقت‌های ادبی است که به راحتی و با یک کپی پیس، مطلب دیگران را برمی‌دارند و به نام خودشان منتشر‌ می‌کنند و یا حتی پایان نامه‌های سفارشی‌ می‌نویسند. این کار یک نوع سقوط اخلاقی است و جامعه را از درون تهی‌ می‌کند و روح پژوهش و تحقیق را از میان‌ می‌برد.