قدسى بودن نطفه انسان

قدسى بودن نطفه انسان

على بن ابراهيم در ذيل آيه 26 سوره یس در روايتى از امام صادق(ع) نقل كرده كه فرمود:

ان النطفة تقع من السماء الى الارض على النبات و الثمر و الشجر فتأكل الناس منه و البهائم فتجرى فيهم.

نطفه از آسمان به زمين مى‏آيد و بر گياه و ميوه و درخت واقع مى‏شود پس مردم و حيوانات از آن مى‏خورند و در آنها جريان مى‏يابد.

اين سخن اشاره به الهى بودن و قداست نطفه است كه از غذاها به انسان و حيوان منتقل مى‏شود و موجودى زنده با آن  همه زيبايى‏ها و استعدادها از آن پديد مى‏آيد.