شگفتی از کیفیت صلوات فرستادن اهل سنت بر پیامبر

شگفتی از کیفیت صلوات فرستادن اهل سنت بر پیامبر

كعب بن عجرة مى‏گويد: به پيامبر خدا گفتيم: ما مى‏دانيم كه چگونه به تو سلام دهيم، چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟ پيامبر فرمود: قولوا اللهم صلّ على محمد و علی آل محمد كما صليت علی آل ابراهيم… (صحيح بخارى، ج 7، ص 156)  بگوييد: پروردگارا صلوات بفرست بر محمد و آل محمد همان‏گونه كه بر آل ابراهيم صلوات فرستادى.

البته در برخى از كتاب‏ هاى اهل سنت در همين روايت كعب بن عجره، به جاى «صل على محمد و على آل محمد» چنين ذكر شده: صل على محمد و آل محمد (سنن نسائى، ج 1، ص 382) و اين همان روش شيعه است كه هنگام صلوات فرستادن، پيش از «آل محمد» حرف «على» را اضافه نمى‏كنند.

شگفت ‏آور است كه طبق نقل خود اهل سنت در كتاب‏ هاى معتبرشان، پيامبر دستور داده كه به هنگام صلوات بر او، آل محمد را هم در كنار نام او ذكر كنند، ولى امروز مى‏بينيم كه اهل سنت در صلوات بر پيامبر «آل محمد» را ذكر نمى‏كنند و اگر گاهى ذكر مى‏كنند، حتما در كنار آن «و اصحابه» را هم اضافه مى‏كنند.

بايد گفت كه هر دو صورت خلاف امر پيامبر است. اگر آل محمد را نگويند، خلاف دستور پيامبر است و اگر بگويند و اصحاب را هم اضافه كنند باز خلاف دستور آن حضرت است، چون با جستجويى كه به عمل آمد، در هيچ روايتى حتى در رواياتى كه از طريق اهل سنت نقل شده، ديده نشد كه پيامبر در تعليم صلوات كلمه «اصحاب» و يا «صحب» را  اضافه كرده باشد. بنابراين، دو عبارت «صلى اللّه‏ عليه و سلّم» و «صلى اللّه‏ عليه و على آله و صحبه» كه در ميان اهل سنت رواج دارد، بر خلاف امر پيامبر و بدعت است. یکی از مفتی‌های اهل سنت به نام ابن عثیمن در پاسخ گفته: علمای ما از ترس معاویه آل محمد را در صلوات نمی‌گفتند. باید به ابن عثیمن گفت: حالا از چه کسی‌ می‌ترسید؟