خلیج فارس در بیان ابن عاشور

خلیج فارس در بیان ابن عاشور

نخستین کسی که خلیج فارس را خلیج عربی خواند، جمال عبد الناصر رئیس جمهور اسبق مصر بود. در حالی که مدارک بسیاری در اصالت نام خلبج فارس از نظر تاریخی وجود دارد که در آرشیو وزارت خارجه موجود است. این هم مدرک دیگری که من ارائه‌ می‌کنم. این مدرک نشان‌ می‌دهد که تا حدود چهل سال پیش عرب‌ها به اینجا خلیح فارس‌ می‌گفتند.

ابن عاشور متوفی 1394 هحری قمری از مفسران و علمای بزرگ و شناخته شده جهان عرب است که در کشور تونس‌ می‌زیست و 44 سال پیش از دنیا رفت. او در تفسیر معروف خود به نام التحریر و التنویرذیل آیه وَ هُوَ الَّذى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ (فرقان/53) اظهار‌ می‌دارد که محل تلاقی دو دریای شیرین و تلخ  دلتای رود فرات است. سپس‌ می‌گوید:

«مقصود همان چيزى است كه عرب از اين دو نوع مى‏شناسند كه عبارتند از نهر فرات و درياى عجم كه امروز به آن خليج فارس مى‏گويند و محل تلاقى آنها مصب فرات به خليج فارس در نزديكی‌هاى بصره است و به همين جهت است كه شهرهايى كه در سمت عربى خليج فارس قرار دارند به بلاد «بحرين» معروفند.» (التحرير والتنوير، ج 13، ص 248.)