ذوب شدن آهن در دستان داوود

ذوب شدن آهن در دستان داوود

خداوند يكى از ويژگی‌هاى حضرت داوود را چنین بيان مى‏كند: ما به داوود ساختن زره را ياد داديم تا در جنگ‌ها  شما را حفظ كند، آيا شما سپاسگزار هستيد؟

معلوم مى‏شود كه تا زمان حضرت داوود، انسان از صنعت زره ‏سازى آگاهى نداشته است و او بود كه براى نخستين بار با ارشاد خداوند زره ساخت تا انسان در هنگام جنگ به تن كند و از آسيب شمشير و نيزه و تير در امان باشد.

شك نيست كه ساختن زره زمانى امكان‏پذير بود كه ذوب آهن و ساختن مفتول‌هاى نازك امكان‏پذير باشد، اين است كه خداوند در آيه ديگر تصريح مى‏كند كه ما آهن را در دستان داوود نرم كرديم.

والنّا‌له الحديد(سبأ/10)  و آهن را براى او (داوود) نرم كرديم.