دعاى جوشن كبير

دعاى جوشن كبير

دعاى جوشين كبير صد بند دارد و در هر بندى ده اسم یا صفت براى خدا ذكر شده كه مجموعاً هزار اسم يا صفت مى‏شود. بسيارى از اينها جزء آن نود و نه اسم كه در  روايات آمده نيست و خيلى از آنها نه به صورت صفت مجرد بلكه به صورت يك جمله كامل است كه در خطاب به خدا گفته مى‏شود، مانند: يا من تواضع كل  شيئ لعظمته، يا من استسلم كل شيئ لقدرته

بدون شك اينها را نمى‏توان اسم معرفى كرد، بلكه بيان فعلى از افعال خداست و حتى اينها صفت هم نيستند و از باب تسامح و تغليب به آنها اسم يا صفت گفته مى‏شود.

درباره دعاى جوشن كبير ملاحظاتى هم وجود دارد. از جمله اينكه اين دعا به صورت مرسل و بدون ذكر سند از پيامبر نقل شده و نخستين كتابى كه به دست ما رسيده و در آن فضيلت خواندن اين دعا آمده، نهج الدعوات سيد بن طاوس از علماى قرن هفتم هجرى است. سپس در دو كتاب مصباح و بلد الامين كفعمى از علماى قرن نهم هم آمده و متاخران از جمله مجلسى و محدث قمى از آنها نقل كرده‏اند.

از آنجا كه سيد بن طاوس عالم جليل القدرى بوده، ممكن است كه او منبعى در اختیار داشته كه به ما نرسيده است، چون معروف است كه سيد كتابخانه عظيمى داشته و آثار بسيارى از علماى شيعه را در آنجا گردآورده بود و در بعضى از كتاب‏هاى خود از منابعى نام مى‏برد كه اكنون در اختيار ما نيست. براى دعاى جوشن كبير شرح ‏هايى نوشته شده كه از جمله المقام الاسنی از کفعمی و شرح الاسماء  الحسنى از ملاهادى سبزوارى است كه چاپ شده اند.