شعر “غم هجر” از استاد یعقوب جعفری

غم هجر

كاش آنروز كه با خاطره سر مى‏كردم با تو در بستر ایام سفر مى‏كردم
كاش آنروز كه من از تو جدا مى‏گشتم از غم دورى تو خاك به سر مى‏كردم
بر نمى‏داشتم از دامن تو دست طلب باید آن روز در این باره خطر مى‏كردم
ناله‏ ها از دل سودا زده سر مى‏دادم همه را از غم عشق تو خبر مى‏كردم
گر به میخانه حدیث غم تو مى‏گفتم خُم و خُمخانه پراز فتنه و شر مى‏كردم
مى‏شدم كاش دمى همسفر باد صبا از سر كوى تو آهسته گذر مى‏كردم
یا چو باران بهارى به تو مى‏باریدم سر و روى و بدن و پاى تو‌ تر مى‏كردم