کتاب تفسیر کوثر (10 جلد)

تفسیر کوثر

شرح:

مجموعۀ ده جلدی تفسیر ارزشمند کوثر که به قول حضرت آیة اللّه العظمی سبحانی که فرمودند: این تفسیر با شیوه ‏اى بس متناسب با نیازهاى روز نگارش یافته و براى مخاطبان خاص خود هدیۀ گرانبهایى را تقدیم داشته است. این تفسیر ارزشمند یك تفسیر ترتیبى، علمی و اجتهادی از اول قرآن تا آخر آن است، با روش خاصی نگاشته مى ‏شود.

با توجه به این که هر عصرى زبان خاص و ادبیات خاص و نیازهاى خاصى دارد، لازم است كه در هر عصرى تفسیرهاى جدید و جدیدترى براى قرآن نوشته شود كه ضمن وفادارى به مفاهیم قرآنى و پرهیز از تفسیر به رأى، معارف بلند آن، مطابق با نیازهاى عصر و با زبان روز ارائه شود. نگارش تفسیر كوثر براى رسیدن به چنین هدفى بوده‏ است و تا كنون ده‌جلد آن منتشر شده و پیش بینى مى ‏شود كه به خواست خدا در دوازده جلد تمام شود. روش آن بدین گونه است که نخست متن یک یا چند آیۀ مرتبط را آورده سپس ترجمۀ فارسی و آنگاه نکات ادبی آن قسمت را به طور مستقل بیان نموده و بعد به تفسیر و توضیح آیات پرداخته است.

درباره تفسیر کوثر به صورت مستقل در فصول بعدی توضیح بیشتری داده می‌شود. همچنین اظهارنظرهای برخی از قرآن پژوهان ذکر خواهد شد.

تفسیر کوثر