کتاب گنجینه‌های غیب (تفسیر سورۀ انعام)

کتاب گنجینه‌های غیب (تفسیر سورۀ انعام)

شرح:

در ميان هفت سوره بلند قرآن، سوره مباركه انعام موقعيت ويژه‏اى دارد و از جهت تنوع مطالب و نيز فاخر بودن آنها، از برجستگى خاصى برخوردار است، مانند آيه شريفه (و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو) كه در بيان گستردگى علم الهى جايگاه ممتازى دارد.

و همچنين آياتى كه مشتمل بر موضوعات مهمى چون توحيد، معاد، نبوت و شرك ستيزى و بيان نظم موجود در جهان خلقت و اشاره به بصيرت هايى كه از سوى خدا آمده است، مسئله شرح صدر و جهانى و جاودانى بودن اسلام و ده‌ها موضوع مهم ديگر است.

براى همين است كه از ديرباز در جامعه دينى ما قرائت و ختم سوره انعام مورد توجه ويژه بوده است، ولى واضح است كه استفاده از آثار و بركات و معارف اين سوره، در صورتى به كمال مطلوب مى ‏رسد كه همراه با تدبر در آيات آن و آشنايى با تفسير آن باشد.

در این کتاب بعد از ترجمۀ هر بخش از آیات سورۀ انعام به توضیح و تفسیر آن پرداخته شده است.