کتاب علم الهدی، در رابطه با دانشمندان مذاهب دیگر

کتاب علم الهدی، در رابطه با دانشمندان مذاهب دیگر

شرح:

کتاب حاضر، جزو مجموعه مکتوبات مربوط به پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که در شهریور ماه 1371 از سوی مجمع تقریب مذاهب اسلامی به چاپ رسید. که در آن به بررسی علم الهدی، سید مرتضی در رابطه با دانشمندان مذهب دیگر می‌پردازد.

در ابتدای کتاب به قرن چهاردهم هجری که در تاریخ امت اسلامی از برجستگی خاصی برخوردار است اشاره می‌کند. در این قرن بود که شهر بغداد علاوه بر مرکزیت سیاسی به صورت یک پایگاه بزرگ علمی درآمده و خاستگاه بزرگی در رشته‌های گوناگون علمی شد.

یکی از چهره‌های سرشناس علمی که در آن زمان در بغداد می‌زیسته عالم بزرگ شیعی، سید مرتضی علم الهدی علی بن الحسین موسوی بود.

در این کتاب این دانشمند بزرگ را در دو بخش  مورد کنکاش قرار می‌دهد:
الف) نظرات معاصران سید مرتضی؛
ب) نظرات نویسندگان رجال و تراجم.