اسوه معرفت

مطالب منتشر شده در دسته ی "تصاویر ضمیمه"

نمونه‌ای از دستخط مبارک حضرت آیة اللّه یعقوب جعفری

نمونه‌ای از دستخط مبارک حضرت آیة اللّه یعقوب جعفری

نمونه‌ای از دستخط مبارک حضرت آیة اللّه یعقوب ...

ادامه مطلب
تصویر چهره مبارک استاد در کتابخانه شخصی در سال 1395

تصویر چهره مبارک استاد در کتابخانه شخصی در سال 1395

تصویر چهره مبارک استاد در کتابخانه شخصی در سال ...

ادامه مطلب
سیر تحول گذر عمر بر چهره مبارک استاد از سال های 1340 الی 1386

سیر تحول گذر عمر بر چهره مبارک استاد از سال های 1340 الی 1386

سیر تحول گذر عمر بر چهره مبارک استاد از سال های 1340 الی ...

ادامه مطلب
کتابخانه شخصی آیة اللّه جعفری در منزلشان 1396

کتابخانه شخصی آیة اللّه جعفری در منزلشان 1396

کتابخانه شخصی آیة اللّه جعفری در منزلشان ...

ادامه مطلب
آیة اللّه جعفری در هیئت تحریریه نشریه ترجمان وحی

آیة اللّه جعفری در هیئت تحریریه نشریه ترجمان وحی

آیة اللّه جعفری در هیئت تحریریه نشریه ترجمان ...

ادامه مطلب
استاد جعفری در جلسه شورای عالی نظارت بر چاپ قرآن سازمان دارالقرآن

استاد جعفری در جلسه شورای عالی نظارت بر چاپ قرآن سازمان دارالقرآن

استاد جعفری در جلسه شورای عالی نظارت بر چاپ قرآن سازمان ...

ادامه مطلب
تصویر مدرک عالی دکترا (سطح چهار)

تصویر مدرک عالی دکترا (سطح چهار)

تصویر مدرک عالی دکترا (سطح ...

ادامه مطلب
عیادت آیةالله العظمی سبحانی از استاد جعفری – اسفند 1395

عیادت آیةالله العظمی سبحانی از استاد جعفری – اسفند 1395

عیادت آیةالله العظمی سبحانی از استاد جعفری بعد از دوره بهبودی پس از عمل جراحی قلب در منزل ایشان، اسفند ...

ادامه مطلب
آیة اللّه جعفری درجمع دوستان، علما و اساتید حوزه‌های علمیه مراغه در سال 1394

آیة اللّه جعفری درجمع دوستان، علما و اساتید حوزه‌های علمیه مراغه در سال 1394

آیة اللّه جعفری درجمع دوستان، علما و اساتید حوزه‌های علمیه مراغه، سال ...

ادامه مطلب
استاد یعقوب جعفری در میان شاگردان در سال 1354

استاد یعقوب جعفری در میان شاگردان در سال 1354

استاد یعقوب جعفری در میان شاگردان در سال ...

ادامه مطلب
اسوه معرفت