اسوه معرفت

مطالب منتشر شده در دسته ی "تصاویر ضمیمه"

تصویر پدر بزرگوار استاد، مرحوم محمدحسین جعفری (جوانبخت)

تصویر پدر بزرگوار استاد، مرحوم محمدحسین جعفری (جوانبخت)

تصویر پدر بزرگوار استاد، مرحوم محمدحسین جعفری ...

ادامه مطلب
اهدا جایزه توسط حضرت آیة اللّه العظمی شریعتمداری (ره) در سال 1350

اهدا جایزه توسط حضرت آیة اللّه العظمی شریعتمداری (ره) در سال 1350

اهدا جایزه توسط حضرت آیة اللّه العظمی شریعتمداری (ره) در سال ...

ادامه مطلب
تصویر مدرک دوره عالی دارالتبلیغ اسلامی قم

تصویر مدرک دوره عالی دارالتبلیغ اسلامی قم

تصویر مدرک دوره عالی دارالتبلیغ اسلامی ...

ادامه مطلب
گواهی و تقدیر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 1393

گواهی و تقدیر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 1393

گواهی و تقدیر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ...

ادامه مطلب
لوح تقدیر همایش تجلیل از خادمان قرآن شهرستان مراغه 1389

لوح تقدیر همایش تجلیل از خادمان قرآن شهرستان مراغه 1389

لوح تقدیر همایش تجلیل از خادمان قرآن شهرستان مراغه ...

ادامه مطلب
لوح به مناسبت اولین جشنواره ترجمه‌های آیات قرآنی 1391

لوح به مناسبت اولین جشنواره ترجمه‌های آیات قرآنی 1391

لوح به مناسبت اولین جشنواره ترجمه‌های آیات قرآنی ...

ادامه مطلب
تندیس اهدایی از طرف دارالقرآن امام علی‌(ع)

تندیس اهدایی از طرف دارالقرآن امام علی‌(ع)

تندیس اهدایی از طرف دارالقرآن امام ...

ادامه مطلب
لوح یادبود به مناسبت پنجاه و پنجمین سال انتشار مجله مکتب اسلام 1391

لوح یادبود به مناسبت پنجاه و پنجمین سال انتشار مجله مکتب اسلام 1391

لوح یادبود به مناسبت پنجاه و پنجمین سال انتشار مجله مکتب اسلام ...

ادامه مطلب
لوح یادبود تجلیل از طرف انجمن قرآن پژوهی

لوح یادبود تجلیل از طرف انجمن قرآن پژوهی

لوح یادبود تجلیل از طرف انجمن قرآن ...

ادامه مطلب
تقدیرنامه به عنوان استاد نمونه جامعه المصطفی العالمیه 1387

تقدیرنامه به عنوان استاد نمونه جامعه المصطفی العالمیه 1387

تقدیرنامه به عنوان استاد نمونه جامعه المصطفی العالمیه ...

ادامه مطلب
اسوه معرفت